torsdag 20. november 2008

Sosial aktivitet med barn 5-6 år :)


Jeg tar utgangspunkt i barn 5-6 år i denne leken

Plan for aktiviteten:
En lek med alt fra 3 til flere barn. Et av barna går ut på gangen. Om ute- et sted der barnet ikke kan se resten av gruppa. Gruppa med barn avtaler en som skal være «leder». Denne lederen skal finne på ulike bevegelser som de andre skal herme etter, og bytte på bevegelsene underveis. Den som har vært ute på gangen/andre steder, kommer inn og gruppa begynner. Denne personen skal følge med på bevegelsene barna i gruppa gjør, og se hvem som er «lederen» som starter bevegelsene. Dette kan være vanskelig; spesielt hvis det er mange barn. Derfor bør det helst være mange, slik at ikke den som er ute på gangen gjetter hvem det er med en gang. Personen får 3 forsøk til å gjette. Hvis den ikke klarer det, må den ut på gangen igjen og da starter leken på nytt. Hvis personen klarer å gjette det på et av de 3 forsøkene er det den personen som er «leder» og som da har blitt valgt, som skal ut på gangen. Bevegelsene man kan gjøre i denne leken varierer, det kan være alt fra å blunke med øynene til å vifte med armene eller hoppe opp og ned. På denne måten får barna stimulert litt av den motoriske utviklingen. Men jeg tar utgangspunkt i at dette er en sosial/emosjonell aktivitet, barna har det gøy sammen og er sosiale. Lek er noe av det morsomste barn gjør, og det er sikkert ekstra gøy hvis mange barn er med og et par voksne.

onsdag 19. november 2008

Aktivitet for barn 8 år


Aktiviteten jeg hadde var veiledet lesing med 3.klasse. Veiledet lesing:

Går ut på at jeg har en liten gruppe på 4-5 elever som er på samme lesenivå. Disse elevene har samme bok som meg, og alle sitter og følger med i denne boka. Jeg begynte med å introdusere boka, vise bildene og holde over teksten med hånda, så skulle de si hva de trodde dette bildet handlet om, og dette gjennom hele boka. Så leste jeg boka høyt med dem, og etter dette skulle hver enkelt lese boka for meg og de andre på gruppa. Da de leste vurderte jeg hver elev. Vurderingen kan gå ut på flyt, lesetempo, innlevelse, tonefall osv.

Vurdering kan være litt vanskelig ettersom jeg ikke har gjort det før og ikke har erfaring, men aktiviteten i seg selv gikk veldig bra synes jeg. Det var gøy og lærerikt. Jeg har hatt veiledet lesing en gang til etter dette, og skal fortsette med å ha det med samme gruppe.
For barn er det veldig viktig med mye bilder i boka. Det gjør at boka blir interessant og spennende å lese. Ofte blir bare tekst kjedelig slik at de ikke blir så motivert til å lese selv.