torsdag 11. desember 2008

Krav til en god bok for barn og unge

En god bok for barn og unge bør ha et godt og variert språk. Hvis det er en barnebok bør språket være lettlest, ikke for store variasjoner-det kan gjøre det litt tungt å lese. Språket bør bestå av korte setninger som er lette å forstå, men det skal heller ikke være for lett. Barn utvikler seg og bøkene de leser bør være tilpasset deres nivå, slik at de kan klare det men at det ikke er altfor lett. Det bør være gode bilder i boka som illustrerer det som blir skrevet på en god måte. Det legger til rette for utvikling av fantasi hos barnet. Ofte blir bøker uten bilder litt kjedelig å lese for barn. Teksten og bildene har en stor sammenheng.

Bøker for unge bør ha et godt og variert språk, og det bør være gode beskrivelser og spenning.

Det er viktig å lese for barn for at de skal utvikle fantasien, leseferdighetene, få et større ordforråd ved å lære nye ord fra boka, lytte- ved at små barn sitter å lytter til noen som leser lærer de seg til å lytte, noe som er veldig viktig å lære før man begynner på skolen.

onsdag 10. desember 2008

"De tre små ulvene og den store stygge grisen"

Vi jobber med litteratur. Idag skulle vi gå på biblioteket og låne en barnebok. Denne skulle vi lese og analysere. Jeg leste eventyret " De tre små ulvene og den store stygge grisen".
Jeg mener at denne boka passer for barn rundt 3-7 år. Det er mange bilder i denne boka, og disse bildene illustrerer på en god måte det som står, og blir lest. Dette gjør boka veldig virkelig for dem som hører på, og jeg tenker da at barn som er fra 3-7 år synes det er ekstra spennende.

Boka handler om tre små ulver som skal ut i verden og bygge hus. De må hele tiden være på vakt for "den store, stygge grisen", fordi han kommer og blåser ned huset deres. Det er brukt mange gjentakelser, da ulvene møter på ulike dyr som har materialer som gjør at de kan bruke ulike metoder for å bygge hus. Først en kenguru som har murstein, men selvfølgelig kommer den store stygge grisen og blåser ned huset med en gang de har bygd det opp. Hver gang flykter de, og møter på et nytt dyr med nye materialer og bygger et nytt hus. Men så kommer den store, stygge grisen igjen! Vendepunktet er at når de bygger et blomsterhus til slutt synes grisen det lukter så godt at hjerte hans smelter og han oppdager hvor slem han har vært. Så blir de alle sammen venner:o)

Grisen er illustrert slem, mens ulvene ser små og uskyldige ut. Handlingen foregår ute i naturen og inne i de forskjellige husene. Bildene i boka er fargerike og illustrerer godt uttrykk. Språket er lettlest og ganske så kort setninger, slik at det er lett å lese. Jeg vil si at budskapet er at alle bør være venner. At selv om en person kanskje ikke er den beste, kan han forbedre seg og bli venner med noen som man aldri hadde trodd kunne komme til å skje.

Forfatteren; Eugene Trivizas
Han er en mann som har skrevet utrolig mange barnebøker, og mange av fortellingene han har laget har kommet ut på teaterstykker og har blitt dramatisert for TV. Han har også motatt uttallige internasjonale priser.

Prøveeksamen desember 2008


Torsdag 04/12/08 hadde jeg prøveeksamen, og dette gikk ut på å planlegge å gjennomføre en aktivitet.

Kompetansemålene som jeg skulle synliggjøre i aktiviteten
Kompetansemålene vi måtte ha med var:
Helsefremmende arbeid:Drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre
Kommunikasjon og Samhandling: vise kunnskap om barn og unges utvikling
Yrkesutøvelse:Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi.

Kompetansemålene jeg valgte å ta med var:
Helsefremmende arbeid: Gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god psykisk helse
Kommunikasjon og Samhandling: Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen
Yrkesutøvelse: Drøfte barn og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge

Aktivitet for barn 7 år
Mål for aktiviteten: Utvikle språket og leseferdighetene

Antall barn: Denne aktiviteten er for 7 åringer, det vil si 2.klassinger. Denne aktiviteten kan gjennomføres i en vanlig klasse, og det er da ganske vanlig med 20 barn. Det kreves konsentrasjon å sitte stille og høre på en fortelling, så jeg ville nok hatt litt færre barn. Fra 5-10 stk. Siden dette var prøveeksamen hadde jeg "et barn", men selvfølgelig er den ment for flere.

Temaet jeg valgte var kreativitet og fantasi.

Aktiviteten jeg hadde gikk ut på å ha en "adventsstund", men jeg gjorde ikke dette så klart når jeg hadde selve aktiviteten. Det jeg kunne ha gjort annerledes så det hadde blitt litt mer "adventsstund" istedet for "samlingsstund" var å skru ned litt på lysene og tenne stearinlys så det hadde blitt litt koselig. Det er jo normalt sett det man pleier å gjøre når man jobber i en klasse også. "Adventsstunden" gikk ut på å lese en julefortelling; snekker Andersen. Etter jeg hadde lest denne fortellingen hadde jeg en formingsoppgave. Barna skulle lage noe de selv ønsket ut fra fortellingen. Jeg la frem farget ark, glitter, fargeblyanter, stoff, papptallerkner, saks og lim. "Barnet" jeg hadde lagde en tegning med en nisse på som hun fargela og tok glitter på. På den måten, ved at de kan velge litt selv får de utviklet og brukt fantasien sin. I tillegg var målet mitt å stimulere språket, så jeg startet samlingen med å spørre på engelsk: what day is is today? osv. Etter fortellingen spurte jeg "barnet" om det var noen vanskelige ord. Da forklarte jeg et litt eldre ord: Omforladels..som var i fortellingen jeg leste. Og vi snakket om fortellingen og handlingen. Under aktiviteten hadde vi en samtale. Jeg lærte det er lurt med mange barn når man har en sånn aktivitet og spesielt med vekt på å stimulere språket siden da er det mange barn som kan delta i samtalen.