torsdag 14. mai 2009

Prøveeksamen uke 19


I uke 19 hadde vi prøveeksamen. Av de to temaene vi fikk å velge mellom valgte jeg tema: skapende aktiviteter. Jeg valgte et undertema som var; årstidene. Gjennom aktiviteten jeg valgte å ha, måtte jeg ha fokus på at barna skulle få være kreative og bruke fantasien grunnet at temaet var skapende aktiviteter. Aktiviteten gikk ut på å introdusere med å vise bilder av årstidene og snakke litt om disse. Så skulle vi gå en tur ute der vi brukte sansene til å lytte til lydene vi kunne høre. Dette gikk ikke helt som planlagt fordi jeg valgte å ta turen inne siden det regnet så mye ute, så det ble litt på sparket. Derfor ble turen på en måte litt falsk, og veldig på liksom. Hvis jeg skulle gjort den om igjen ville jeg spilt av fuglelyder inne, vinden blåse osv og snakket mer om grunnen til disse lydene. Etter turen skulle vi ha en maleaktivitet der barna malte noe de hadde opplevd å høre ute. Så hadde jeg en føleaktivitet der jeg hadde tatt med forskjellige ting fra skogen: et blad, en stein, en kvist, og barna skulle kjenne på disse tingene og si hvordan det føltes, var gjenstanden hard eller myk, stor eller liten. Det jeg ville gjort i virkeligheten her er at barna skulle gått to og to og funnet tingene ute selv, også ville jeg ikke holdt på med aktiviteten så lenge som jeg gjorde. Til slutt hadde jeg en musikkaktivitet der jeg spilte av klipp av ulike sanger som kunne minne om vår, høst, sommer og vinter, og barna skulle gjette hvilke årstider denne sangen minnet dem om. Hvis jeg hadde gjort denne aktiviteten om igjen ville jeg valgt melodier istedet for sanger, fordi med sanger og tekst blir det litt lett og ikke så skapende som å ha melodier der barna selv kan gjette det slik at ikke tekst bestemmer hvilken årstid det er.

Aktivitetene i PTF


Den første aktiviteten jeg hadde var ganske enkel, og jeg har jobbet med å utvikle aktivitetene fra gang til gang...det jeg synes jeg har klart bedre er å få inn flere aktiviteter i samme aktivitet. I den første aktiviteten gikk aktiviteten jeg hadde ut på å samle noen gjenstander i en pose, blant annet en ku, en bil og to andre ting, og snakke om disse gjenstandene sammen med de 4 barna jeg hadde med, og alle barna fikk en sjanse til å snakke. Etterpå brukte vi de samme gjenstandene i Kims lek.
Den andre aktiviteten synes jeg gikk mye bedre, og jeg hadde tema: følelser. Jeg begynte med å lese en bok om å være glad. så hadde jeg laget noen kort med bilder av ulike følelser, jeg viste frem disse og vi snakket om hvorfor man var f.eks lei seg, og om opplevelser. Jeg brukte kortene til neste aktivitet som var å mime, mime følelsen å være glad, å være trist, å være sint. Barna klarte det kjempebra. Til slutt skulle barna tegne en glad, sint, trist, gråtende person. De kikket på bildene og alle valgte forskjellige følelser å tegne så det var veldig bra. Den siste aktiviteten tok også lengst tid.
Den aller siste aktiviteten har jeg ennå ikke hatt, men skal ha den neste gang. Jeg skal her begynne med å dele ut kort til de 5 barna som skal bli, med bilder av forskjellige dyr. De skal ikke vise kortene til noen, men si lyden dette dyret lager høyt så skal de andre gjette hvilket dyr det er. Kortene skal jeg også bruke til miming. Barna skal mime dyrene. Neste aktivitet blir på en måte hovedaktiviteten. Jeg skal lese gullhår og de tre bjørnene, barna skal dramatisere. Til slutt ha en formingsoppgave der vi lager gullhår.

onsdag 13. mai 2009

Målene i PTF

Jeg prøver å jobbe med målene vi har i prosjekt til fordypning hver tirsdag jeg er i praksis. Jeg skal skrive litt om hvordan jeg jobber med målene i PTF når jeg er i praksis. De 6 målene vi har er:

Lytte til barnas ideer og inspill til aktiviteter - Ved at jeg lytter til barna. Når de får tillit til deg snakker de ofte masse og ønsker å ha kontakt. Barna kommer ofte med ideer til hva de har lyst til å gjøre sammen med meg, og jeg pleier å bli med på det de ønsker å gjøre slik at de skal lære at det er positivt å ta initiativ. Når det gjelder innspill til aktiviteter, har jeg blant annet hatt en maleaktivitet der barna lagde påskeegg/påskekyllinger og dette synes de var kjempegøy. På tirsdager har også ofte denne avdelingen tilgang til noe som heter "klubben", et slags frirom der barna kan løpe rundt, ha hinderløyper, leke og gjøre masse morsomt, og dette synes barna er gøy. For en stund siden tok jeg med meg noen barn ned dit, og vi lekte kongen befaler, bjørnen sover, og trillet ball til hverandre.

Deltar aktivt i barnas lek- Leker/aktiviteter barna liker å gjøre sammen med meg er å spille spill, være med å se på teater som barna har laget sammen med mange andre i barnehagen, tegne, lese bøker, leke ta den ring og la den vandre, lage spå og papirfly er populært av og til, uteleker som harn og haien kommer, leke i sandkassa og bygge sandslott og grave litt. Jeg har vært med på rollelek et par ganger, barna synes det er veldig gøy når jeg blir med og bestemmer at jeg skal være "bestemor" eller "sykepleier" eller noe lignende. Jeg observerer også lek av og til og får lettere med meg konflikter som oppstår, men det er ofte heller ikke så lett å se disse konfliktene, fordi det skjer så plutselig, og det er mange barn så man følger jo ikke med på alle på en gang.

Setter grenser ved å forklare for barnet- Jeg prøver så godt jeg kan å sette grenser ved å forklare. Av og til kan det være veldig små ting som at når vi kaster terning kaster vi den ikke på gulvet men prøver å holde oss til bordet, eller at når vi maler så skylder vi penselen etter vi har malt før vi tar den opp i en ny farge hvis ikke blir fargene blandet. I konflikter setter man ofte grenser ved å forklare for barnet, som f.eks at når du slår andre kommer de til å slå tilbake, så det er ikke greit å slå.

Viser interesse og engasjement i arbeidet- Jeg synes jeg viser interesse og engasjement ved å ta initiativ til å gjøre aktiviteter, være positiv, ved å prate med barna, lytte og da viser at man er interessert i det barnet har å fortelle.

Tar opp situasjoner som har oppstått og diskuterer mulige løsninger- Når det har skjedd ulike konflikter prøver jeg å huske å si ifra til de andre voksne hvis de ikke har sett det.

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi- Jeg har hatt to aktiviteter hittil. Skulle egentlig hatt den 3. aktiviteten for et par uker siden men det ble litt utsatt så jeg skal ha den neste gang. Jeg synes jeg har lært utrolig mye gjennom aktivitetene jeg har hatt her og det har vært interessant.