onsdag 13. mai 2009

Målene i PTF

Jeg prøver å jobbe med målene vi har i prosjekt til fordypning hver tirsdag jeg er i praksis. Jeg skal skrive litt om hvordan jeg jobber med målene i PTF når jeg er i praksis. De 6 målene vi har er:

Lytte til barnas ideer og inspill til aktiviteter - Ved at jeg lytter til barna. Når de får tillit til deg snakker de ofte masse og ønsker å ha kontakt. Barna kommer ofte med ideer til hva de har lyst til å gjøre sammen med meg, og jeg pleier å bli med på det de ønsker å gjøre slik at de skal lære at det er positivt å ta initiativ. Når det gjelder innspill til aktiviteter, har jeg blant annet hatt en maleaktivitet der barna lagde påskeegg/påskekyllinger og dette synes de var kjempegøy. På tirsdager har også ofte denne avdelingen tilgang til noe som heter "klubben", et slags frirom der barna kan løpe rundt, ha hinderløyper, leke og gjøre masse morsomt, og dette synes barna er gøy. For en stund siden tok jeg med meg noen barn ned dit, og vi lekte kongen befaler, bjørnen sover, og trillet ball til hverandre.

Deltar aktivt i barnas lek- Leker/aktiviteter barna liker å gjøre sammen med meg er å spille spill, være med å se på teater som barna har laget sammen med mange andre i barnehagen, tegne, lese bøker, leke ta den ring og la den vandre, lage spå og papirfly er populært av og til, uteleker som harn og haien kommer, leke i sandkassa og bygge sandslott og grave litt. Jeg har vært med på rollelek et par ganger, barna synes det er veldig gøy når jeg blir med og bestemmer at jeg skal være "bestemor" eller "sykepleier" eller noe lignende. Jeg observerer også lek av og til og får lettere med meg konflikter som oppstår, men det er ofte heller ikke så lett å se disse konfliktene, fordi det skjer så plutselig, og det er mange barn så man følger jo ikke med på alle på en gang.

Setter grenser ved å forklare for barnet- Jeg prøver så godt jeg kan å sette grenser ved å forklare. Av og til kan det være veldig små ting som at når vi kaster terning kaster vi den ikke på gulvet men prøver å holde oss til bordet, eller at når vi maler så skylder vi penselen etter vi har malt før vi tar den opp i en ny farge hvis ikke blir fargene blandet. I konflikter setter man ofte grenser ved å forklare for barnet, som f.eks at når du slår andre kommer de til å slå tilbake, så det er ikke greit å slå.

Viser interesse og engasjement i arbeidet- Jeg synes jeg viser interesse og engasjement ved å ta initiativ til å gjøre aktiviteter, være positiv, ved å prate med barna, lytte og da viser at man er interessert i det barnet har å fortelle.

Tar opp situasjoner som har oppstått og diskuterer mulige løsninger- Når det har skjedd ulike konflikter prøver jeg å huske å si ifra til de andre voksne hvis de ikke har sett det.

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi- Jeg har hatt to aktiviteter hittil. Skulle egentlig hatt den 3. aktiviteten for et par uker siden men det ble litt utsatt så jeg skal ha den neste gang. Jeg synes jeg har lært utrolig mye gjennom aktivitetene jeg har hatt her og det har vært interessant.

Ingen kommentarer: