torsdag 19. mars 2009

Sosial kompetanse

Vi har hatt om sosial kompetanse og dette har vært veldig interessant. Jeg har lært at sosial kompetanse handler om mer enn evnen til å være sosial og kunne delta i samspill med andre. 7 punkter kjennetegner sosial kompetanse;

- Empati
- Prososiale handlinger
- Selvhevdelse
- Selvkontroll
- Samarbeids ferdigheter
- Ansvarlighet
- Lek, glede og humor

Vi har lært hvordan vi kan få barn med i lek og hvordan vi kan forandre deres atferd over tid.

1 kommentar:

Anne Marit sa...

Ja, sosial kompetanse er viktig å jobbe med i forhold til både barn og unge. Barn og unge som ikke har særlig utviklet evne til sosial kompetanse kan oppleve seg som mislykket og lite attraktive for andre barn eller unge. Disse barna og ungdommene får også ofte mye negative tilbakemeldinger fra voksne. Så der har alle som jobber med barn og unge en viktig jobb å gjøre.