torsdag 11. desember 2008

Krav til en god bok for barn og unge

En god bok for barn og unge bør ha et godt og variert språk. Hvis det er en barnebok bør språket være lettlest, ikke for store variasjoner-det kan gjøre det litt tungt å lese. Språket bør bestå av korte setninger som er lette å forstå, men det skal heller ikke være for lett. Barn utvikler seg og bøkene de leser bør være tilpasset deres nivå, slik at de kan klare det men at det ikke er altfor lett. Det bør være gode bilder i boka som illustrerer det som blir skrevet på en god måte. Det legger til rette for utvikling av fantasi hos barnet. Ofte blir bøker uten bilder litt kjedelig å lese for barn. Teksten og bildene har en stor sammenheng.

Bøker for unge bør ha et godt og variert språk, og det bør være gode beskrivelser og spenning.

Det er viktig å lese for barn for at de skal utvikle fantasien, leseferdighetene, få et større ordforråd ved å lære nye ord fra boka, lytte- ved at små barn sitter å lytter til noen som leser lærer de seg til å lytte, noe som er veldig viktig å lære før man begynner på skolen.

onsdag 10. desember 2008

"De tre små ulvene og den store stygge grisen"

Vi jobber med litteratur. Idag skulle vi gå på biblioteket og låne en barnebok. Denne skulle vi lese og analysere. Jeg leste eventyret " De tre små ulvene og den store stygge grisen".
Jeg mener at denne boka passer for barn rundt 3-7 år. Det er mange bilder i denne boka, og disse bildene illustrerer på en god måte det som står, og blir lest. Dette gjør boka veldig virkelig for dem som hører på, og jeg tenker da at barn som er fra 3-7 år synes det er ekstra spennende.

Boka handler om tre små ulver som skal ut i verden og bygge hus. De må hele tiden være på vakt for "den store, stygge grisen", fordi han kommer og blåser ned huset deres. Det er brukt mange gjentakelser, da ulvene møter på ulike dyr som har materialer som gjør at de kan bruke ulike metoder for å bygge hus. Først en kenguru som har murstein, men selvfølgelig kommer den store stygge grisen og blåser ned huset med en gang de har bygd det opp. Hver gang flykter de, og møter på et nytt dyr med nye materialer og bygger et nytt hus. Men så kommer den store, stygge grisen igjen! Vendepunktet er at når de bygger et blomsterhus til slutt synes grisen det lukter så godt at hjerte hans smelter og han oppdager hvor slem han har vært. Så blir de alle sammen venner:o)

Grisen er illustrert slem, mens ulvene ser små og uskyldige ut. Handlingen foregår ute i naturen og inne i de forskjellige husene. Bildene i boka er fargerike og illustrerer godt uttrykk. Språket er lettlest og ganske så kort setninger, slik at det er lett å lese. Jeg vil si at budskapet er at alle bør være venner. At selv om en person kanskje ikke er den beste, kan han forbedre seg og bli venner med noen som man aldri hadde trodd kunne komme til å skje.

Forfatteren; Eugene Trivizas
Han er en mann som har skrevet utrolig mange barnebøker, og mange av fortellingene han har laget har kommet ut på teaterstykker og har blitt dramatisert for TV. Han har også motatt uttallige internasjonale priser.

Prøveeksamen desember 2008


Torsdag 04/12/08 hadde jeg prøveeksamen, og dette gikk ut på å planlegge å gjennomføre en aktivitet.

Kompetansemålene som jeg skulle synliggjøre i aktiviteten
Kompetansemålene vi måtte ha med var:
Helsefremmende arbeid:Drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre
Kommunikasjon og Samhandling: vise kunnskap om barn og unges utvikling
Yrkesutøvelse:Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi.

Kompetansemålene jeg valgte å ta med var:
Helsefremmende arbeid: Gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god psykisk helse
Kommunikasjon og Samhandling: Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen
Yrkesutøvelse: Drøfte barn og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge

Aktivitet for barn 7 år
Mål for aktiviteten: Utvikle språket og leseferdighetene

Antall barn: Denne aktiviteten er for 7 åringer, det vil si 2.klassinger. Denne aktiviteten kan gjennomføres i en vanlig klasse, og det er da ganske vanlig med 20 barn. Det kreves konsentrasjon å sitte stille og høre på en fortelling, så jeg ville nok hatt litt færre barn. Fra 5-10 stk. Siden dette var prøveeksamen hadde jeg "et barn", men selvfølgelig er den ment for flere.

Temaet jeg valgte var kreativitet og fantasi.

Aktiviteten jeg hadde gikk ut på å ha en "adventsstund", men jeg gjorde ikke dette så klart når jeg hadde selve aktiviteten. Det jeg kunne ha gjort annerledes så det hadde blitt litt mer "adventsstund" istedet for "samlingsstund" var å skru ned litt på lysene og tenne stearinlys så det hadde blitt litt koselig. Det er jo normalt sett det man pleier å gjøre når man jobber i en klasse også. "Adventsstunden" gikk ut på å lese en julefortelling; snekker Andersen. Etter jeg hadde lest denne fortellingen hadde jeg en formingsoppgave. Barna skulle lage noe de selv ønsket ut fra fortellingen. Jeg la frem farget ark, glitter, fargeblyanter, stoff, papptallerkner, saks og lim. "Barnet" jeg hadde lagde en tegning med en nisse på som hun fargela og tok glitter på. På den måten, ved at de kan velge litt selv får de utviklet og brukt fantasien sin. I tillegg var målet mitt å stimulere språket, så jeg startet samlingen med å spørre på engelsk: what day is is today? osv. Etter fortellingen spurte jeg "barnet" om det var noen vanskelige ord. Da forklarte jeg et litt eldre ord: Omforladels..som var i fortellingen jeg leste. Og vi snakket om fortellingen og handlingen. Under aktiviteten hadde vi en samtale. Jeg lærte det er lurt med mange barn når man har en sånn aktivitet og spesielt med vekt på å stimulere språket siden da er det mange barn som kan delta i samtalen.

torsdag 20. november 2008

Sosial aktivitet med barn 5-6 år :)


Jeg tar utgangspunkt i barn 5-6 år i denne leken

Plan for aktiviteten:
En lek med alt fra 3 til flere barn. Et av barna går ut på gangen. Om ute- et sted der barnet ikke kan se resten av gruppa. Gruppa med barn avtaler en som skal være «leder». Denne lederen skal finne på ulike bevegelser som de andre skal herme etter, og bytte på bevegelsene underveis. Den som har vært ute på gangen/andre steder, kommer inn og gruppa begynner. Denne personen skal følge med på bevegelsene barna i gruppa gjør, og se hvem som er «lederen» som starter bevegelsene. Dette kan være vanskelig; spesielt hvis det er mange barn. Derfor bør det helst være mange, slik at ikke den som er ute på gangen gjetter hvem det er med en gang. Personen får 3 forsøk til å gjette. Hvis den ikke klarer det, må den ut på gangen igjen og da starter leken på nytt. Hvis personen klarer å gjette det på et av de 3 forsøkene er det den personen som er «leder» og som da har blitt valgt, som skal ut på gangen. Bevegelsene man kan gjøre i denne leken varierer, det kan være alt fra å blunke med øynene til å vifte med armene eller hoppe opp og ned. På denne måten får barna stimulert litt av den motoriske utviklingen. Men jeg tar utgangspunkt i at dette er en sosial/emosjonell aktivitet, barna har det gøy sammen og er sosiale. Lek er noe av det morsomste barn gjør, og det er sikkert ekstra gøy hvis mange barn er med og et par voksne.

onsdag 19. november 2008

Aktivitet for barn 8 år


Aktiviteten jeg hadde var veiledet lesing med 3.klasse. Veiledet lesing:

Går ut på at jeg har en liten gruppe på 4-5 elever som er på samme lesenivå. Disse elevene har samme bok som meg, og alle sitter og følger med i denne boka. Jeg begynte med å introdusere boka, vise bildene og holde over teksten med hånda, så skulle de si hva de trodde dette bildet handlet om, og dette gjennom hele boka. Så leste jeg boka høyt med dem, og etter dette skulle hver enkelt lese boka for meg og de andre på gruppa. Da de leste vurderte jeg hver elev. Vurderingen kan gå ut på flyt, lesetempo, innlevelse, tonefall osv.

Vurdering kan være litt vanskelig ettersom jeg ikke har gjort det før og ikke har erfaring, men aktiviteten i seg selv gikk veldig bra synes jeg. Det var gøy og lærerikt. Jeg har hatt veiledet lesing en gang til etter dette, og skal fortsette med å ha det med samme gruppe.
For barn er det veldig viktig med mye bilder i boka. Det gjør at boka blir interessant og spennende å lese. Ofte blir bare tekst kjedelig slik at de ikke blir så motivert til å lese selv.

torsdag 30. oktober 2008

Utplassering uke 41

I uke 41 var jeg utplassert på en barneskole, og det er også her jeg nå er i PTF. Jeg var i 3.klasse. Det er interessant og lærerikt å jobbe på barneskole, og det er morsomt å se hva man selv har lært en gang og hvordan det er. Jeg ble tatt godt imot, og ble plassert i en av de tre klassene. Der presenterte jeg meg for klassen og sa hvorfor jeg var der. Noen kjente meg igjen fra den første uka jeg hadde vært der, og smilte. Jeg var også på denne skolen første praksisuke vi hadde i begynnelsen av skoleåret. Da skulle vi prøve noe annet enn det vi hadde gjort før, derfor valgte jeg skole/SFO. Men den gangen var jeg i 2.klasse. Jeg likte meg godt her, og spurte om jeg kunne være her i PFT. Det kunne jeg. Og da jeg kom tilbake, ble jeg altså plassert i 3.klasse. Noen barn kan være litt utfordrende, men sånn er det vel overalt. Å jobbe med barn er morsomt, det gir deg noe, er veldig lærerikt, men er også krevende...
I 3.klasse denne uka var jeg litt i alle de tre klassene hver dag. Det ble litt mange og var litt forvirrende, fordi det blir ganske mange elever. Det som var positivt var jeg at ble kjent med alle.

Vi hadde en oppgave som gikk ut på kosthold og fysisk aktivitet, og jeg observerte barnas matpakker.

bArNaS mAtPaKkEr!
Alle hadde egentlig ganske forskjellige matpakker. Mange har grovt brød, som er veldig bra. I grovt brød finnes fiber som får fordøyelsen til å gå som den skal, og det hindrer forstoppelse, det gir næring og energi. Tarmene får noe å jobbe med. Andre igjen har helt vanlig brød, mens noen få har fint brød eller fine baguetter. Man skal helst spise grovt. Fint brød er det ikke noe næring i, og magen og tarmene jobber ikke med det. Det er tomme karbohydrater som ikke gir energi. Barn trenger energi for å kunne konsentrere seg og for å ikke bli slappe.

Som pålegg går det mest i salami, servelat, leverpostei, ost og kokt skinke. Man bør ikke spise salami hver eneste dag, fordi det er en del fett og ikke like mye næring som det f.eks er i leverposteien.
Veldig mange har med seg en slags frukt. Frukt inneholder karbohydrater som gir energi til hjernen og er derfor veldig bra og sunt. Frukt som de spiser er blant annet druer, gulerøtter, eple eller grønnsaker som agurk.
De aller fleste drikker ekstra lett melk eller lett melk, med unntak av de få som drikker vann eller saft.

Jeg spurte også barna hva slags fysiske aktiviteter de likte å holde på med..

HvA SlAgS fYsIsK aKtIvItEt LiKeR dU?
Jeg fant ut at de fleste barna faktisk likte fotball veldig godt. Dette var ikke bare guttene, men flere av jentene og. Det gikk mest i fotball egentlig.

torsdag 25. september 2008

Aktivitet- hente leken

Onsdag 25 september skulle vi ha en utedag der vi i ulike grupper før denne dagen skulle lage aktiviteter til de andre i klassen.

Aktiviteten jeg og min gruppe skulle ha gikk ut på å hente ting. Klassen skal være delt opp i grupper på 4. Vi på gruppa skal bytte på å dele ut bokstaver til de andre gruppene, og gruppene skal finne gjenstander som begynner på den bokstaven, og så fort som mulig komme til oss med den. Det kan f.eks være at en av oss sier B og at noen da finner et blad. Vi bytter på å si bokstaver videre. Førstemann til mølla gjelder. Den gruppa som kommer sist, er ute av leken.

Grunnen til at vi ville ha denne aktiviteten er blant annet at det hørtes gøy ut. Det er liksom ikke det alle velger. De andre får brukt kunnskapen de har om naturen og får brukt kroppen til å løpe etter ting. Leken har også med samarbeid å gjøre, da gruppene må finne ut hvem som skal være leder og hva slags gjenstander de skal finne.

Jeg var ikke der denne dagen, så jeg fikk jo ikke bidratt med deg jeg skulle gjøre. Men håper det var en morsom aktivitet !

tirsdag 23. september 2008

Barn og trening

At barn trener på treningssentre er på noen måter positivt og bra og på andre måter negativt. Jeg mener man skal la barn være barn, og at det kanskje er litt tidlig med trening når de er så små. Barn liker å leke, gå på familieturer i skogen og gjennnom dette får de masse fysisk aktivitet. Dette er naturlige aktiviteter. Når de går tur ute i skogen får de i tillegg frisk luft, og får se mer av naturen.

Det er viktig med fysisk aktivitet for å unngå sykdommer senere i livet, og det er bra å starte med dette når barna er små. All bevegelse er bra, også trening på treningssenter. Det er med på å forebygge ulike typer livsstilssykdommer. Det er viktig å danne et grunnlag slik at barna vil følge disse sporene senere i livet, og at barna ikke sitter stille. Men det finnes også mange andre måter å holde barna i form på enn å sende dem på treningssentre. Jeg mener også dette har mye med foreldrene å gjøre. Gidder foreldre idag å ta med barna sine på en søndagstur i skogen? Det er kanskje mye enklere å sette seg inn i bilen og ta en rask kjøretur til et treningssenter, der de finner tilbehøret de trenger. Artikkelen sa noe om at foreldrene får være sammen med barna og samtidig trent, slik at de slo to fluer i en smekk. Gjør de ikke det på en skogstur og? Eller ved å leke med barna? Det finnes mange måter man kan være fysisk aktive på i lek, og dette elsker barna. Da får foreldrene kanskje mer tid med barna og, og får vært en familie. På et treningssenter er det mange andre folk. Det er andre mennesker å ta hensyn til. Dessuten er det ikke alltid trening sammen, foreldrene sender barna til trening for små, mens foreldrene imens går på sin egen trening. La barn få lov til å være barn. Det er stor forskjell på om barnet har lyst til å trene eller blir tvunget til å trene. Hvis et barn blir tvunget til å trene som liten, kan det bli veldig negativ til trening senere i livet.

Overvekt. Grunnene til at barn utvikler overvekt er mange. Det har med hele livsstilen å gjøre. Det er viktig å ha en sunn og variert livsstil. Mange barn idag spiser veldig usunt, masse godteri og fast food blir vanligere og vanligere. Livsstilen blir usunnere og usunnere. Bare dette danner overvekt. Fysisk aktivitet har også mye å si når det gjelder overvekt, det er viktig at barna ikke konstant sitter stille. En variert livsstil er svaret. Det er viktig å ha et sunt og variert kosthold, og variere den fysiske aktiviteten sin.

onsdag 17. september 2008

Heei..

Nå har jeg nettopp fått blogg, og det er noe nytt for meg...Vi fikk beskjed av lærerne om å skrive ned noen tanker om hvorfor vi skal få blogg og skrive litt om prosjekt til fordypning.

Det som sikkert er bra med blogg i klassen er at vi kan lære av hverandre ved å lese hverandres tanker om ting og tang...

Jeg synes prosjekt til fordypning er veldig bra fordi vi får et avbrekk fra vanlig skole, og det er egentlig ganske gøy å jobbe en dag i uka:) Man lærer masse og får erfaring...
Like greit å bli vant til å jobbe og, mange skal jo sikkert gå to år i lære og da kommer det til å bli jobbing hver dag.